ایمیل رسمی پایگاه خبری

  info@tabankhabar.ir

  ایمیل مدیرمسئول

  jalili_elmira@yahoo.com

  شماره تماس مدیر مسئول

  09058430109

   

   

  Print Friendly, PDF & Email