ناگفته های از شعر که با هنر گفته می شود

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۰

سرویس عکس تابان خبر: دانشجویان رشته ی گرافیگ دانشگاه الزهرای تبریز ۵۷ اثر هنری که در آن ها اشعار و شخصیت های شاهنامه با سبک تایپوگرافی  نقش بسته را با زبان هنر به تصویر کشیدند.