تقلب در انتخابات امکان پذیر نیست
سرپرست استانداری آذربایجان شرقی و رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌شرقی:

تقلب در انتخابات امکان پذیر نیست

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تقلب در انتخابات کشور امکان ناپذیر است، گفت: تمامی اقدامات به دست خود مردم انجام می شود پس امکان تقلب وجود ندارد، شاید تخلفی از سوی کاندیدا در حین تبلیغات رخ دهد ولی نمایندگان نیز باید طبق قانون پیش بروند.